Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Öland Gårdby Gårdby
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Lösfynd, osäkert från Järnålder
Event <context>
  • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Gårdby, Gårdby, Mörbylånga, Öland, Kalmar, Sverige.
Keyword <itemKeyWord>
  • brons
  • spänne
Fyndplats<itemName>
Gårdby
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data