- Samling -

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Europa
Text ur generalkatalog <itemDescription>
  • 1939.39.0001-0002

    Samer - Lappbälten.
    Inköpta av Sven T. Kjellberg från T. Goldman, Föreningsgatan 48, Malmö, den 25/4 1929 för ett sammalagt pris av kronor 175:-. Båda bältena överlämnade från historiska avdelningen i mars 1939. Se vidare orginalkatalog.

Samlingsnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Ursprung i Europa.
Samlingsnamn<itemName>
- Samling -
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data