DR 321, Västra Karaby, Ålstorp

Objekt

link to gallery
From: <presObjectTimeFrom> 1000 e.kr
To: <presObjectTimeTo> 1050 e.kr
Type of object <itemType> Object
Ursprunglig plats <itemDescription>
Härad <itemDescription>
Materialbeskrivning <itemDescription>
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
Event <context>
  • Hittad i Västra Karaby, Ålstorp, Västra Karaby socken, Kävlinge, Skåne, Skåne, Sweden.
  • Skapad 1000 e.kr - 1050 e.kr .
Material<itemMaterial>
granit
sten
Keywords <itemKeyWord>
  • runinskrift
  • runor
  • runristning
  • runsten
  • sten
Plats<itemName>
Västra Karaby, Ålstorp
Alternativt signum <itemNumber>
Signum1 <itemNumber>
Alternativt signum <itemNumber>
Signum2 <itemNumber>
Signum <itemNumber>
Alternativt signum <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Uppsala universitet
Link to source <url>

Teknisk data