SUNDALS-RYRS KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1903 - 1906
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland, Kommun: Vänersborg, Landskap: Dalsland, Socken: Sundals-Ryr , Stift: Karlstads stift, Församling: Sundals-Ryrs församling
Title <itemTitle> SUNDALS-RYRS KYRKA
Historik <itemDescription>
 • Komplettering vid inventeringen 2004:

  Motiven till byggandet av den nya kyrkan i Sundal-Ryr var liknande som på många andra platser i slutet av 1800-talet. Genom en stor folkökning hade den medeltida kyrkan blivit för trång och ansågs även i övrigt obekväm, mörk och otidsenlig. I Sundals-Ryr ansågs också föreligga dåliga grundförhållanden och därmed sprickbildningar i kyrkans murar. Redan 1876 fa...

  Visa hela
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkorummet är ljust och rymligt och präglas liksom kyrkans exteriör av nygotiska och romanska stildrag med det mesta av den ursprungliga inredningen bevarad, bl a färgsatt i bruna och beiga kulörer s... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkan, har en latinsk korsplan med ett avsmalnande femsidigt kor i öster och ett torn i väster med hög spira. Vapenhus finns i tornets nedervåning, med ingång från väster, samt i södra och norra kors... Visa hela
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak - Valmat, Sadeltak, Spira, Sadeltak
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Öster, Sakristia - Norr, Vapenhus - Söder, Torn - Väster, Kor - Polygonalt, Torn - Väster, Vapenhus - Norr, Kor - Öster, Kor - Smalare
Event <context>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades i Församling: Sundals-Ryrs församling, Sundals-Ryr, Vänersborg, Dalsland, Västra Götaland.
 • Specifika inventarier - dopfunt 1200-01-01 - 1250-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1903-01-01 - 1906-12-31 av Adrian Crispin Peterson.
 • Nybyggnad - Korparti 1903-01-01 - 1906-12-31 av Adrian Crispin Peterson.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1903-01-01 - 1906-12-31 av Adrian Crispin Peterson.
 • Nybyggnad 1903-01-01 - 1906-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1903-01-01 - 1906-12-31 av Adrian Crispin Peterson.
 • Nybyggnad - Torn 1903-01-01 - 1906-12-31 av Adrian Crispin Peterson.
 • Fast inredning - orgel 1906-01-01 - 1906-12-31 av A. P. Loocrantz.
 • Invigning 1906-01-01 - 1906-12-31 .
 • Underhåll - exteriör 1912-01-01 - 1913-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1920-01-01 - 1920-12-31 .
 • Teknisk installation - el 1931-01-01 - 1931-12-31 .
 • Fast inredning - glasmålning 1938-01-01 - 1938-12-31 av Gunnar Torhamn.
 • Teknisk installation - värme 1938-01-01 - 1938-12-31 .
 • Fast inredning - glasmålning 1947-01-01 - 1947-12-31 av Hugo Schultz.
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1950-01-01 - 1950-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, innertak 1950-01-01 - 1950-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1950-01-01 - 1950-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1950-01-01 - 1950-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1950-01-01 - 1950-12-31 av Axel Forssén.
 • Underhåll - exteriör 1950-01-01 - 1950-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1950-01-01 - 1950-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, port 1950-01-01 - 1950-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete, exteriör 1950-01-01 - 1950-12-31 .
 • Fast inredning - orgel, orgelfasad 1950-01-01 - 1950-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1950-01-01 - 1950-12-31 .
 • Teknisk installation - el 1953-01-01 - 1953-12-31 av Bergholtz Klockgjuteri AB.
 • Fast inredning - glasmålning 1963-01-01 - 1963-12-31 av Folke Ruding.
 • Underhåll - exteriör 1968-01-01 - 1968-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1973-01-01 - 1973-12-31 av Carl-Anders Hernek.
 • Ändring - tilläggsisolering 1973-01-01 - 1973-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1973-01-01 - 1973-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, trappa 1973-01-01 - 1973-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, golv 1973-01-01 - 1973-12-31 .
 • Ändring - tilläggsisolering 1979-01-01 - 1979-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1984-01-01 - 1984-12-31 .
 • Fast inredning - altarring 1984-01-01 - 1984-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1984-01-01 - 1984-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1984-01-01 - 1984-12-31 .
 • Ändring - restaurering, interiör 1984-01-01 - 1984-12-31 av Ture Jangvik.
 • Fast inredning - läktare 1984-01-01 - 1984-12-31 .
 • Fast inredning - altare 1984-01-01 - 1984-12-31 .
 • Underhåll - omputsning 1984-01-01 - 1984-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1984-01-01 - 1984-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1989-01-01 - 1989-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1991-01-01 - 1991-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1996-01-01 - 1996-12-31 .
 • Underhåll - fönster 1996-01-01 - 1996-12-31 .
 • Ändring - restaurering, exteriör 1996-01-01 - 1996-12-31 av Sölve Johansson.
 • Underhåll - omputsning 1996-01-01 - 1996-12-31 .
 • Underhåll - exteriör 1996-01-01 - 1996-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 2002-01-01 - 2002-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 2002-01-01 - 2002-12-31 .
 • Ändring - restaurering, interiör 2006-01-01 - 2006-12-31 av Gunnar Eldh.
 • Underhåll 2011-01-01 - 2011-12-31 .
 • Teknisk installation 2011-01-01 - 2012-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 2013-01-01 - 2013-12-31 av Takskifferspecialisten AB.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Sten - Granit, Sten
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt, Sten - Skiffersten
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk
Color <itemColor>
 • Röd
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Kyrka
Dagens användning<itemName>
Kyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Plantyp-Korsplan, latinsk
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Plantyp-Korsplan, latinsk
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • VÄNERSBORG ÅRBOL 1:51 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data