Frötuna kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1150 - 1200
Place <presPlaceLabel> Län: Stockholm, Kommun: Norrtälje, Landskap: Uppland, Socken: Frötuna , Stift: Uppsala stift, Församling: Frötuna församling
Title <itemTitle> Frötuna kyrka
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Gravkor - Söder, Vapenhus - Söder, Sakristia - Norr, Kor - Öster
Takform <itemDescription>
 • Huv, Sadeltak, Sadeltak
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkorummet har en medeltida karaktär med höga vitputsade stjärnvalv och vitputsade väggar med konsekrationskors. Kalkmålningar framställande S. Kristoffer med kristusbarnet daterade 1503 i långhusets... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Frötuna kyrka härrör till sina äldsta delar från romansk tid, troligen slutet av 1100-talet. Den äldsta kyrkan hade en rektangulär form och en mindre sakristia. Medeltida murverk efter den äldsta kyrk... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Frötuna kyrka härrör till sina äldsta delar från romansk tid, troligen slutet av 1100-talet. Den äldsta kyrkan hade en rektangulär form och en mindre sakristia. Medeltida murverk efter den äldsta kyrk... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Frötuna församling, Frötuna, Norrtälje, Uppland, Stockholm.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1150-01-01 e.Kr. - 1200-12-31 .
 • Nybyggnad 1150-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad - Sakristia 1230-01-01 - 1299-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1250-01-01 - 1280-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1250-01-01 - 1274-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1250-01-01 - 1274-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1260-01-01 - 1270-12-31 .
 • Ändring 1287-01-01 - 1287-12-31 .
 • Ändring 1300-01-01 - 1300-12-31 .
 • Ändring - påbyggnad 1330-01-01 - 1339-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1337-01-01 - 1337-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1440-01-01 - 1459-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, valvslagning 1440-01-01 - 1459-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1450-01-01 - 1499-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, valvslagning 1470-01-01 - 1499-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1480-01-01 - 1519-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1490-01-01 - 1490-12-31 av Henning von der Heyde.
 • Ändring 1500-01-01 - 1500-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1503-01-01 - 1503-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1600-01-01 - 1699-12-31 .
 • Nybyggnad - Gravkor 1630-01-01 - 1669-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1640-01-01 - 1649-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1650-01-01 - 1659-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1655-01-01 - 1655-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1698-01-01 - 1698-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1699-01-01 - 1699-12-31 .
 • Ändring 1700-01-01 - 1799-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1700-01-01 - 1700-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1715-01-01 - 1715-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1725-01-01 - 1725-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1726-01-01 - 1726-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1727-01-01 - 1727-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1732-01-01 - 1732-12-31 .
 • Fast inredning - port 1737-01-01 - 1737-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1748-01-01 - 1748-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1750-01-01 - 1750-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1755-01-01 - 1755-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1757-01-01 - 1757-12-31 .
 • Specifika inventarier - altartavla 1759-01-01 - 1759-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1768-01-01 - 1768-12-31 .
 • Fast inredning - altarring 1773-01-01 - 1773-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1788-01-01 - 1788-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1793-01-01 - 1793-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1800-01-01 - 1801-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1800-01-01 - 1899-12-31 .
 • Fast inredning - orgel, orgelverk 1829-01-01 - 1829-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1856-01-01 - 1858-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1858-01-01 - 1858-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1869-01-01 - 1869-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1890-01-01 - 1899-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1914-01-01 - 1914-12-31 av Agi Lindegren.
 • Fast inredning - orgel, orgelverk 1916-01-01 - 1916-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1932-01-01 - 1932-12-31 av Ärland Noreen.
 • Konservatorsarbeten 1935-01-01 - 1935-12-31 av I M Nordin-Pettersson.
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1960-01-01 - 1969-12-31 .
 • Ändring 1973-01-01 - 1973-12-31 av Uno Söderberg.
 • Underhåll - interiör 1976-01-01 - 1976-12-31 .
 • Ändring 1994-01-01 - 1994-12-31 .
 • Ändring 2002-01-01 - 2002-12-31 .
 • Ändring - restaurering, interiör 2004-01-01 - 2004-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Fasadmaterial lika med stommen, Fasadmaterial lika med stommen
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Trä - Spån
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Tegel, Murverk - Natursten, Murverk - Natursten, sandsten, Murverk - Natursten, Murverk - Tegel
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • NORRTÄLJE FRÖTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data