BILDER

Göteborgs skolmuseum

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Alternative names <foafName>
  • Göteborgs Skolmuseum
Tidpunkt / verksamhetsslut <itemDescription>
  • 1993-07-01 [uppgår i Gbg Stadsmuseum]
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
Namn / annan anknytning <itemDescription>
  • Göteborgs Stadsmuseum
Litteraturhänvisning <itemDescription>
  • Hundra år i skolans tjänst : Nedslag i Göteborgs skolhistoria / Folke Eriksson...; red.: Pernilla Karlsson och Margaretha Sahlin. - Partille : Warne, 2009
Beskrivning <itemDescription>
  • Göteborgs skolmuseum grundades av ”Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift” år 1908 och öppnar 22 maj året därpå. Inspirationen till museet hade Sällskapet fått från den pe... Visa hela
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
Litteraturhänvisning <itemDescription>
  • Göteborgs skolmuseum : en kort historik jämte orientering rörande samlingarna och Carl Larsson-freskerna i Engelbrektsskolan samt en presentation av det 150-åriga sällskap, som ekonomiskt svarat för s... Visa hela
Event <context>
  • Föddes 1908 .
  • Dog 1993-07-01 .
Keywords <itemKeyWord>
  • organization
Visat namn<itemName>
Göteborgs skolmuseum
Subject <subject>
  • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data