Göteborgs allmänna skolstyrelse, Göteborgs allmänna folkskolestyrelse

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Alternative names <foafName>
 • Goteborgs Allmänna skolstyrelse
Namn / annan anknytning <itemDescription>
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Hedlund, S. A. [ledamot 1858-66]
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Segerdahl, Hugo Alexander [ordförande 1903-1905]
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Hallgren, Eric, 1862-1949 [ordförande 1911-]
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Röding, Rudolf [ordförande 1901-1902]
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Mellgren, Olof Erik [ordförande 1906-1911]
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Carlson, Ernst, 1854-1909 [ordförande 1892-1900]
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
Tidpunkt / verksamhetsslut <itemDescription>
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Dickson, Charles, 1814-1902 [ordförande 1867-1871]
Event <context>
 • Föddes 1858 .
 • Dog 1989 .
Keywords <itemKeyWord>
 • organization
Visat namn<itemName>
Göteborgs allmänna skolstyrelse
Göteborgs allmänna folkskolestyrelse
Subject <subject>
 • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data