BILDER

Skolplanschens svenska historia, exhibitionpart, utställningsdel, The history of school wallcharts in Sweden

Utställningsdel

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Display
Utställningstext / Skolplanschen <itemDescription>
  • Under första hälften av 1800-talet var skolplanscherna enkla, med fokus på läsning och räkning. Kristendom var ett viktigt ämne. I slutet av århundradet tillkom naturkunnighet, historia och geografi. De flesta planscher importerades från Tyskland innan de första svenska trycktes under 1890-talet. Kravet ”Köp svenskt!” drevs av Sveriges Allmänna Folkskollärares förening som också ville se mer reali... Visa hela
Sakord <itemDescription>
Exhibitiontext / Skolplanschen <itemDescription>
  • The history of school wallcharts
    Throughout the first half of the 19th century, school wallcharts were simple and focused on reading and counting. Christianity was an important subject. At the end of ...

    Visa hela
Sakord/keyword / english<itemName>
exhibitionpart
Title / english<itemName>
The history of school wallcharts in Sweden
Titel / verkets<itemName>
Skolplanschens svenska historia
Sakord<itemName>
utställningsdel
Subject <subject>
  • Cultural history
Titel / utställningsdel <itemNumber>
  • Skolplanschen, 2017 : Skolplanschens svenska historia
Utställnings-id / Skolplanschen <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data