Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Sigtuna, Uppland, Sigtuna
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 3) 1 m N 15cg Ö om N gaveln av nr 2
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Sigtuna Fornhem- gammal byggnad och 2a) Nya museet. Blandmuseiföremålen märks fragment efter 7 runstenar, u 398 (?), U 399(?), U 400 (1388), U 401 (96), U 402 (181), U 403 (1253)(?), U404 (1402) (?... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data