LOVÖ KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1150 - 1199
Place <presPlaceLabel> Län: Stockholm, Kommun: Ekerö, Landskap: Uppland, Socken: Lovö , Stift: Stockholms stift, Församling: Lovö församling
Title <itemTitle> LOVÖ KYRKA
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Öster, Sakristia - Norr, Torn - Väster
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Lovö kyrka är uppförd som en enskeppig salkyrka med fullbrett korparti. Kyrkan står i öst-västlig riktning med sakristia i norr och torn i väster. Tegel förekommer i tornets översta del, i yngre omfat... Visa hela
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Troligen var det samtidigt med valvslagningen av torn och långhus under 1400-talets förra hälft, som tornkammaren förenades med långhuset genom en bred valvbåge. Detta var en vanlig åtgärd för att få ... Visa hela
Takform <itemDescription>
Historik <itemDescription>
 • Lovös ursprungliga kyrka uppfördes möjligen under 1170-talet och var betydligt mindre än den nuvarande. Till den ursprungliga kyrkan hörde det ännu bevarade tornet samt halva det nuvarande långhuset. ... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Lovö församling, Lovö, Ekerö, Uppland, Stockholm.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad - Torn 1150-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1150-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1170-01-01 e.Kr. - 1179-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad - Sakristia 1270-01-01 - 1299-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1270-01-01 - 1299-12-31 .
 • Ändring 1400-01-01 - 2003-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1670-01-01 - 1670-12-31 av Nicodemus Tessin d ä.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Fasadmaterial lika med stommen, Puts - Sprit, Ej utrett
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt - Koppar, Trä - Spån
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Tegel, Murverk - Natursten, Murverk - Natursten
Color <itemColor>
 • Gul, Ofärgad
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Plantyp-Enskeppig
Kyrka
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • EKERÖ LOVÖ PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data