BILDER

Träklubba, klubba

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Schwetz, Ferenc
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Afrika, Kongo-Kinshasa
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
 • Demokratiska republiken Kongo
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Original: insamlat av <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
 • Övre Kongo, Afrika. [[Haga]]
Inventarienummer <itemDescription>
Original: lokal <itemDescription>
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Träklubba, stridsklubba.
  Längd: 60 cm.

Land, engelska <itemDescription>
 • Democratic Republic of the Congo
Event <context>
 • Förvärvad av Möller, Peter.
 • Insamlad av Möller, Peter.
 • Ursprung i Kongo-Kinshasa, Afrika.
 • Förvärvad 1887 .
Materialkategori<itemMaterial>
trä
Materialkategori, engelska<itemMaterial>
wood
Keywords <itemKeyWord>
 • etnografi
 • närstridsvapen
 • vapen
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 60 cm.
Sakord<itemName>
klubba
Träklubba
Subject <subject>
 • Cultural history
Alternativ identitet <itemNumber>
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data