BILDER

Svenska Missionsförbundet

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Egumeniakyrkan
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Organization
Alternative names <foafName>
 • S. M. F.
Beskrivning <itemDescription>
 • Svenska Missionsförbundet (SMF, från 2003 Svenska Missionskyrkan, SMK) var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund grundat 1878. Fram till 2003 kallades man Svenska Missionsförbundet (SMF), därefter Svenska Missionskyrkan (SMK) fram till 2011. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men ... Visa hela
Referens, källa <itemDescription>
 • Lundahl, Jakob Emanuel (red.) (1917). På obanade stigar: tjugofem år i Ost-Turkestan : svenska missionsförbundets mission i Ost-Turkestan : illustrerade skildringar av missionärer. Stockholm: SMF
Referens, källa <itemDescription>
 • Wennborg, Fredrik Alexius & Sjöholm, Wilhelm (red.) (1916). Tjugofem år i Kina: Svenska Missionsförbundets kinamission : illustrerade skildringar av kinamissionärer
Referens, källa <itemDescription>
 • Dagbräckning i Kongo: Svenska missionsförbundets Kongomission. Sjöholm, Wilhelm & Jakob Lundahl (red.), Stockholm: Svenska missionsförbundets expedition, 1911.
Referens, källa <itemDescription>
 • Hällzon, Patrik (2016) Mazar Pilgrimage in the Footsteps of Swedish Missionaries in Eastern Turkestan. I Mazar: Studies on Islamic Sacred Sites in Central Eurasia / [ed] Sugawara Jun, Rahile Dawut, To... Visa hela
Event <context>
 • Verkade i Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, Kina, Indien.
 • Tillverkades 1878 .
 • Avslutades 2012 .
Keywords <itemKeyWord>
 • S. M. F.
 • S.M.F.
 • S.M.K.
 • SMF
 • SMK
 • Svenska Missionskyrkan
Visat namn<itemName>
Svenska Missionsförbundet
Subject <subject>
 • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data