U ATA4753/75, Sigtuna, klosterområdet

Objekt

link to gallery
From: <presObjectTimeFrom> 725 e.kr
To: <presObjectTimeTo> 1100 e.kr
Type of object <itemType> Object
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
Placering <itemDescription>
 • Sigtuna museum (1864:208).
Anteckningar <itemDescription>
 • Hittat 1945. Uppgiften under Raä 6:3 att fragmentet skulle vara del av U 384 är fel, se ATA-rapporten.
Ursprunglig plats <itemDescription>
Ornamental <itemDescription>
 • Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.
Materialbeskrivning <itemDescription>
Event <context>
 • Hittad i Sigtuna, klosterområdet, Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm, Sweden.
 • Skapad 725 e.kr - 1100 e.kr .
Material<itemMaterial>
sten
sandsten
röd sandsten
Keywords <itemKeyWord>
 • fragment
 • runinskrift
 • runor
 • runristning
 • runsten
 • sten
Plats<itemName>
Sigtuna, klosterområdet
Signum2 <itemNumber>
Signum <itemNumber>
Signum1 <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Uppsala universitet
Link to source <url>

Teknisk data