BILDER

flätverk

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Schwetz, Ferenc
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Oceanien, Papua Nya Guinea
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
 • New Britain, Bismarckarkipelagen, Melanesien
Utställning, del av / tidigare <itemDescription>
 • DX Act 3 - Memory Wall
Proveniens <itemDescription>
 • Nya Pommern. [[Haga]]
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Original: stam <itemDescription>
Utställning / tidigare <itemDescription>
Original: insamlat av <itemDescription>
 • Gåva av herr W.A:son Grebst
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Flätverk, gjort av ett tre-årigt barn.
Inventarienummer <itemDescription>
Original: lokal <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Land, engelska <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Event <context>
 • Skänkt av Grebst, William A:son.
 • Insamlad av Grebst, William A:son.
 • Ursprung i Papua Nya Guinea, Oceanien.
 • Brukad av Melanesier.
Materialkategori<itemMaterial>
växt-del
Materialkategori, engelska<itemMaterial>
plant specimen
Keywords <itemKeyWord>
 • Melanesians
 • Melanisians
 • Pacific Islander
 • Pacific Islanders
 • Pasifikas
 • William "Willy" Andersson Grebst
 • William A:son Grebst
 • etnografi
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 120 cm.
Sakord<itemName>
flätverk
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Alternativ identitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data