pilbåge, båge, bow

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Oceanien, Salomonöarna
Original: lokal <itemDescription>
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
 • Salomonöarna, Melanesien
Utställning, del av / tidigare <itemDescription>
 • DX Act 3 - Memory Wall
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Utställning / tidigare <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
 • Salomon-öarna. [[Haga]]
Land, engelska <itemDescription>
Original: stam <itemDescription>
Inventarienummer <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Event <context>
 • Insamlad av Grebst, William A:son.
 • Brukad av Melanesier.
 • Förvärvad av Grebst, William A:son.
 • Ursprung i Salomonöarna, Oceanien.
 • Förvärvad 1908 .
Materialkategori<itemMaterial>
växt-del
Materialkategori, engelska<itemMaterial>
plant specimen
Keywords <itemKeyWord>
 • Melanesians
 • Melanisians
 • Pacific Islander
 • Pacific Islanders
 • Pasifikas
 • William "Willy" Andersson Grebst
 • William A:son Grebst
 • etnografi
 • fjärrstridsvapen
 • vapen
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 189 cm.
Sakord, engelska<itemName>
bow
Sakord<itemName>
pilbåge
båge
Subject <subject>
 • Cultural history
Alternativ identitet <itemNumber>
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data