Gravfält

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Kalmar, Borgholm, Öland, Köping
Terräng <itemDescription>
 • Höjdsträckning (NÖ-SV).
Undersökningsstatus <itemDescription>
Ingående lämningar <itemDescription>
 • Stensättning - Konstruktion: Övertorvad, Form: Rund, antal 1.Stensättning - Konstruktion: Övrig, Form: Rund, antal 4
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölands järnåldersgravfält, volym I, 1987. S 68 (omnämnande).
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schulze, H. 2005. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning, Öl, Köpings sn, Kolstad 10:4, fornl 35. (RAÄ dnr 321-1151-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Persson, C. 2007. Kolstad 10:46. Kolstad 10:46 (del av), Köpings socken, Borgholms kommun, Öland. Arkeologisk förundersökning 1987. Rapport November 2007. Kalmar läns museum. Nationella rapportprojekt... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Gravfält, undersökt och borttaget, ca 130x55 m (NÖ-SV).
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kalmar län 1980, s 141.
Event <context>
 • Belägen i Köping, Borgholm, Öland, Kalmar.
Lämningstyp<itemName>
Gravfält
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Gravfält
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Ingen antikvarisk bedömning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data