BILDER

Kleen, Tyra

Samling

link to gallery
By: <presImageByline>Anderzén, Hannes
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Asien, Indonesien
Beskrivning <itemDescription>
 • 134 + diverse brokadbitar, schalar, dukar, skynken, åsneornament mm. (enligt Riddarhusets förteckning).
  OBS!!!!! hur många är dessa? Omfattningen oklar i skrivande stund.
  Till samlingen hör också en deposition innehållande originalteckningar, skisser, originalakvareller, tryckta bilder, fotografier, böcker, föredrag och tidningsartiklar.

  Akvareller 0219-0244:

  Akvarellerna föreställande serimpi o...

  Visa hela
Förvärvsomständigheter / till museet <itemDescription>
 • Samlingen är delvis skänkt och delvis deponerad av Riddarhuset. Förmålen har på Riddarhuset tillhört Tyra Kleens fond.
Land / engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Förvärvad av Kleen, Tyra, Riddarhuset.
 • Ursprung i Indonesien, Asien.
Keywords <itemKeyWord>
 • 1972.08
 • Sveriges ridderskap och adel
Samlingsnamn<itemName>
Kleen, Tyra
Subject <subject>
 • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data