bälte med silverbeslag

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Europa
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Årsberättelse 1939, Årstryck 1940, Göteborgs museum
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Lappbälte, uppfodrat på nytt tyg. 10 fyrkantiga silverbeslag m.vidhängande skålformiga beslag. 2 hjärtformiga spännbeslag.

  Överlämnat från historiska avdelningen i mars 1939, där dess nummer i huvudl...

  Visa hela
Obs.: Beskrivning <itemDescription>
 • Om samiskt silver:

  Samernas skinnhandel ökade under medeltiden och med det kom även omfattande kvantiteter av silverföremål in i den samiska kulturen. Silvret, liksom de färggranna importerade tyge...

  Visa hela
Inventarienummer <itemDescription>
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Original: publ <itemDescription>
 • "Silver" RKm 771129-780305
Event <context>
 • Ursprung i Europa.
 • Brukad av Samer.
 • Förvärvad 1929 .
Material / tillverkning<itemMaterial>
?
silver
Materialkategori<itemMaterial>
textil
Keywords <itemKeyWord>
 • Lapps
 • Samer
 • Sápmi
 • etnografi
 • personliga föremål
 • tillbehör
Sakord<itemName>
bälte med silverbeslag
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data