Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Grästorp, Västergötland, Håle
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vg 103
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • På N delen av ödekyrkogård på en oval höjd, intill och Ö om väg.
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten (Vg 103), gnejs, 1,45 m hög, 0,4 m bred (N-S) och 0,15-0,4 m tjock. Runhöjd 12-16 cm. Inskrift på den mot Ö vettande tämligen släta sidan och på den mot N vettande kanten. Djupt och väl huggna... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Västergötlands runinskrifter, sid 173 f. Sjögren m fl, Sverige IV, sid 306, 1933. Sjöberg, Reseberättelse, brevserie I, 1816. PA Säve, berättelse för år 1863, ATA.
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Moränhöjd. Tomtmark.
Event <context>
  • Belägen i Håle, Grästorp, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data