Gravhäll

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Beskrivning <itemDescription>
  • Grå sandsten. Ornerad med ett stort kors inom en ram av dubbla parallella linjer. Stenen har sannolikt ursprungligen varit gravsten - lagd på en grav. Saknar inskrift.
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat .
  • Tillverkad 800 e.Kr. - 1100 e.Kr. .
Material<itemMaterial>
Sandsten
Measurements <itemMeasurement>
  • antal: 1
  • Bredd: 670 mm.
  • Höjd: 830 mm.
Classification<itemName>
Gravhäll
Sakord<itemName>
Gravmonument
Collection <collection>
  • Historiska museet
FID <itemNumber>
Runsignum <itemNumber>
SHM föremålsidentitet <itemNumber>
Förvärvsnummer <itemNumber>
Undernummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museer
Link to source <url>

Teknisk data