Tillbaka till sökresultatet

Klockstapel

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1686 - 1686
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland, Kommun: Tidaholm, Landskap: Västergötland, Socken: Velinga , Stift: Skara stift, Församling: Hökensås församling
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • KLOCKSTAPEL - Den öppna klockstapeln har tre infodrade hjärtstolpar och åtta strävor klädda med kluven spån. Dessa vilar på en kallmurad sockel. Mellan strävor och stolpar löper syllar klädda som strävorna. Från öster löper en sentida järnstege. Stapeln bär ett korstak med sluten åttasidig lanternin i två våningar och krönande spira. Allt är täckt med kluven spån. Takfallens spån är tjärade medan ... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Klockstapeln uppfördes 1686 av byggmästare Måns Björnsson i Assaryd och ersatte då en äldre. 1773 försågs den med nytt tak och omspånades. 1795 omspånades den igen. Omkring 1860 gjordes omfattande rep... Visa hela
Takform <itemDescription>
Event <context>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades i Församling: Hökensås församling, Velinga, Tidaholm, Västergötland, Västra Götaland.
 • Nybyggnad 1686-01-01 - 1686-12-31 av Måns Björnsson.
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1748-01-01 - 1748-12-31 av Johan Daglieb.
 • Ändring - ombyggnad, exteriör 1773-01-01 - 1773-12-31 .
 • Underhåll - exteriör 1795-01-01 - 1795-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1862-01-01 - 1862-12-31 av C. A. Norling, Jönköping.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Trä - Spån
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Trä - Spån, kluvet
Stomme<itemMaterial>
Trä - Stolpverk
Color <itemColor>
 • Röd - slamfärg
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Öppen
Klockstapel
Dagens användning<itemName>
Klockstapel
Öppen
Nuvarande kategorier<itemName>
Klockstapel
Öppen
Classifikation <itemClassName>
 • Klockstapel
 • Öppen
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • TIDAHOLM VELINGA 20:1 - husnr 9004
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data