BILDER

utställning, fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2003-11-08
Place <presPlaceLabel> Sverige, Göteborg
Beskrivning <itemDescription>
  • Dokumentation av utställning om det nya Världskulturmuseet som öppnade i Göteborg 2004.
Bildarkivnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Fotograferad 2003-11-08 i Göteborg, Sverige av Världskulturmuseet.
Keywords <itemKeyWord>
  • samhällsinformation
  • skärmutställning
  • ståbord
  • utställning
  • världskulturmuseet
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Motivord<itemName>
utställning
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data