minnesmedalj, 50-årsjubileum, Bergslagernas Järnvägars 50-årsjubil.

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1945
Beskrivning <itemDescription>
 • Minnesmedalj.
  Bergslagernas Järnvägars 50-årsjubileum.
  Märkt: C. MILLES
  * Påskrift: Å: BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGAR
  å fältet: 1879 - 1929
  Randskrift: 50 års järnvägsförbindelse Bergslagen -
  Västerhavet
  (av Sporrong & Co)

Antal <itemDescription>
Samlingskod, tidigare <itemDescription>
Klassifikation OCM <itemDescription>
Klassifikation OCM <itemDescription>
Klassifikation Saglig Registrant <itemDescription>
Klassifikation Saglig Registrant <itemDescription>
Signering, påskrift, stämpling <itemDescription>
 • Å: BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGAR¦1879 - 1929
Event <context>
 • Brukad 1929-1945.
 • Tillverkad 1929 av Milles, Carl.
 • Förvärvad 1945 av Bergslagernas Järnvägs AB.
Material<itemMaterial>
silver
Measurements <itemMeasurement>
 • Diameter: 4,5 cm.
Verkets titel<itemName>
Bergslagernas Järnvägars 50-årsjubil.
Sakord, snävare term<itemName>
50-årsjubileum
Sakord<itemName>
minnesmedalj
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Malmö Museer
Link to source <url>

Teknisk data