Kolstads fritidsområde

Ritning

link to gallery
Type of object <itemType> Blueprint
Date <presTimeLabel> 1983-01-01 00:00:00 - 1983-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Kalmar; Kommun: Borgholm; Landskap: Öland; Socken: Köping
Title <itemTitle> Kolstads fritidsområde
Beskrivning <itemDescription>
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Originalets skala: 1:2000. Kopia av ritning förvaras hos Riksantikvarieämbetet.
Event <context>
  • Tillkomst 1983-01-01 - 1983-12-31 i Kolstads fritidsområde, Sverige av Okänd.
  • Arkiverad 2021-02-16 .
Titel<itemName>
Kolstads fritidsområde
Classifikation <itemClassName>
  • Ritning
Ritningsregister objekt-id <itemNumber>
Diarienummer <itemNumber>
Arkiv referenskod <itemNumber>
Identifierare <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data