Övrigt

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Sigtuna, Uppland, Sigtuna
Beskrivning <itemDescription>
  • Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Nr 2, U390 i Wessén - Jansson 1945. O Khylberg 1979: Runstenar iSigtuna. Stencil.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • Ca 15 m Ö 30cg N om St Lars kyrkoruin (SÖ hörn) är 1) U 389flyttad till Sigtuna Fornhem (entré). Se nr 6:3! 2) Runsten,gråsten, fragment av, 1,2x0,2 m (Ö-V) och 1,3 m h. Inskr mot S.Runhöjd ca 8 cm, t... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Övrigt
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Övrigt
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data