BILDER

Inkariket och den europeiska koloniseringen av Sydamerika - Quipu 1500-tal

Video

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om upphovsman saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Video
Date <presTimeLabel> 2018, 2019
Place <presPlaceLabel> Göteborg
Beskrivning <itemDescription>
  • Film i Världskulturmuseernas serie "Allt har en historia". Långt före Christopher Columbus resa till Karibien år 1492 och den europeiska koloniseringen hade människor levt i Sydamerika i tusentals år. Riken, kungadömen och kulturer hade växt fram och traditioner, språk och sätt att leva hade varit många olika. Utmed bergskedjan Anderna växte under 1400-talet ett av dessa riken fram som ett starkt ... Visa hela
Källor / http <itemDescription>
  • https://youtu.be/DGYUQ5EnPow
Event <context>
  • Fotograferad i Göteborg.
  • Tillverkad 2018 - 2019 av Svanberg, Lina.
Motif <itemMotiveWord>
  • Lindberg, Pernilla
Titel<itemName>
Inkariket och den europeiska koloniseringen av Sydamerika - Quipu 1500-tal
Subject <subject>
  • Cultural history
Video id <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data