BILDER

Keramik, Crossroads...

Monterdel

link to gallery
By: <presImageByline>Winther Åshaug, Ina Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Display
Utställningstext, Korsvägar <itemDescription>
  • Flera av lerkärlen i montern är så kallade visslande lerkärl vars ljud skapades antingen genom att det blåstes via pipen eller att det halvt vattenfyllda kärlet gungades fram och tillbaka. Tonerna varierade med kärlets utformning och kunde vara bubblande, kluckande, sorlande eller åstadkomma mer kvittrande och sjungande ljud.

    Lite är känt vad gäller kärlens egentliga betydelse. Vissa av kärlen ...

    Visa hela
Utställningstext, Korsvägar, eng <itemDescription>
  • Several of the clay vessels in the display are whistling pots, which can be sounded either by blowing through the pipe or swinging the half water-filled vessel from side to side. The sounds produced v... Visa hela
Titel, engelska<itemName>
Crossroads...
Titel<itemName>
Keramik
Subject <subject>
  • Cultural history
Monterdel <itemNumber>
  • Korsvägar 1 - Zon B5
Korsvägar / id <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data