BILDER

Textila traditioner, Textile traditions

Monterdel

link to gallery
By: <presImageByline>Winther Åshaug, Ina Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Display
Utställningstext, Korsvägar <itemDescription>
  • Ica-området har sedan tusentals år tillbaka varit hem för flera unika civilisationer som Paracas, Nazca, Chincha och Wari. Huvudbonaderna i montern har varit begravda i gravkammare i en torr, salt och syrefattig ökensand vilket är anledningen till att de än idag är bevarade i så fint skick.
    De är en del av en sofistikerad textil tradition längs Stillahavskusten med högt specialiserat textilhantve...

    Visa hela
Utställningstext, Korsvägar, eng <itemDescription>
  • For thousands of years, the Ica region has been home to a variety of unique civilisations, including the Paracas, Nazca, Chincha and Wari. The headwear in the display has been buried in crypts in dry ... Visa hela
Titel, engelska<itemName>
Textile traditions
Titel<itemName>
Textila traditioner
Subject <subject>
  • Cultural history
Monterdel <itemNumber>
  • Korsvägar 1 - Zon B2
Korsvägar / id <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data