BILDER

pincett, tång, tweezers

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Winther Åshaug, Ina Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Sydamerika, Peru
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Tång av silver, med fågelmotiv. Arkeol. föremål.
  Depositionsföremål, sedermera inlöst i museet från E. Nordenskiölds sterbhus. Slutlikvid erlagd i december 1938. Nummer från de äldre katalogerna: 24.6.94.
  Se vidare generalkatalogen. nat. storl.

Inventarienummer <itemDescription>
Original: lokal <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
 • Valle Virú, Peru. [[Haga]]
Proveniens <itemDescription>
 • Valle de Virú, sydöst om Trujillo, dpto. La Libertad, Peru.
Original: publ <itemDescription>
 • Utst. "Silver" Rkm 771129-780305
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Tillståndsbedömning <itemDescription>
 • Bra Kodition med vaxrester från montering under utställningen.
Tillståndsbedömning <itemDescription>
 • Rengöra och avlägsna överflödig vaxrester
Konserveringsåtgärd / Utförd <itemDescription>
 • Rengjord med koncentrerad etanol på bomullstops
Konserveringsåtgärd / Utförd <itemDescription>
 • *åtgärd:Tvättades med en lösning bestående av:
  Thiokarbamid 80g
  saltsyra(36.5%) 50g
  avjoniserat vatten 870g
  med hjälp av en bambupinne och bomulltops.
  Skjöljdes därefeter i avjoniserat vatten och tor...

  Visa hela
Obs.: Beskrivning <itemDescription>
 • Spansk benämning: pinceta eller pinza depilatoria.
Utställning / ingår i <itemDescription>
 • Korsvägar 1 - (plan 4)
Utställning / tidigare <itemDescription>
 • Latinamerikansk arkeologi
Utställning, del av / ingår i <itemDescription>
Utställning, del av / tidigare <itemDescription>
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Årsberättelse 1938, Årstryck 1939, Göteborgs museum
Utställning, monterdel / ingår i <itemDescription>
 • Korsvägar 1 - Zon B3
Land, engelska <itemDescription>
Utställningstext, Korsvägar <itemDescription>
 • Tång eller pincett av silver med fågelmotiv från Virú dalen i norra Peru.
  Föremålet är arkeologiskt men saknar datering.

Utställningstext, Korsvägar, eng <itemDescription>
 • Pliers or tweezers of silver with bird motifs from the Virú Valley in northern Peru.
  It is an archeological object that is not dated.

Event <context>
 • Insamlad av Nordenskiöld, Erland.
 • Ursprung i Peru, Sydamerika.
 • Förvärvad av Nordenskiöld, Erland - sterbhus.
Materialkategori<itemMaterial>
metall
Materialkategori, engelska<itemMaterial>
metal
Keywords <itemKeyWord>
 • arkeologi
 • hygienartiklar
 • redskap och utrustning
Measurements <itemMeasurement>
 • Bredd: 9 cm.
 • Höjd: 2,5 cm.
 • Längd: 8 cm.
Sakord, engelska<itemName>
tweezers
Sakord<itemName>
pincett
tång
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Alternativ identitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data