BILDER

interiör, utställning, fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Winther Åshaug, Ina Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2017-03-24
Place <presPlaceLabel> Sverige, Göteborg
Beskrivning <itemDescription>
  • Montering av Korsvägar 2, Världskulturmuseet. Farzaneh Bagherzadeh poserar med föremålen i monter B4.
Bildarkivnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Fotograferad 2017-03-24 i Göteborg, Sverige av Winther Åshaug, Ina Marie.
Keywords <itemKeyWord>
  • Aashaug
  • Farzi
  • Världskulturmuseet
  • konservator
Motif <itemMotiveWord>
  • Bagherzadeh, Farzaneh
  • Korsvägar 1 - (plan 4)
  • Korsvägar 1 - Zon B
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Motivord<itemName>
interiör
utställning
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data