BILDER

monter, utställning, interiör, fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Winther Åshaug, Ina Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2017-03-24
Place <presPlaceLabel> Sverige, Göteborg
Beskrivning <itemDescription>
  • Montering av Korsvägar 2, Världskulturmuseet
Bildarkivnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Fotograferad 2017-03-24 i Göteborg, Sverige av Winther Åshaug, Ina Marie.
Keywords <itemKeyWord>
  • Aashaug
  • B4
  • Världskulturmuseet
  • monter
Motif <itemMotiveWord>
  • Korsvägar 1 - (plan 4)
  • Korsvägar 1 - Zon B
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Motivord<itemName>
monter
utställning
interiör
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data