BILDER

Korsvägar 1 - (plan 4), Crossroads

Utställning

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om upphovsman saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Display
Date <presTimeLabel> 2017-04-08
Place <presPlaceLabel> Världskulturmuseet, Göteborg
Title <itemTitle> Korsvägar
Beskrivning <itemDescription>
 • Öppnar 20 maj 2016
  Den första delen av basutställningen Korsvägar (A1-A4). Med utgångspunkt från föremål från samlingarna riktas ljuset mot vår tids största fråga: det vägskäl vi står invid när det gäller en hållbar framtid. Kompletterades under 2017 med delarna B-G.

Publicerad text, engelska <itemDescription>
 • According to Swedish folklore, crossroads were especially powerful places where the future would sometimes reveal itself.
  The major question of our time is how climate change will affect us. It is li...

  Visa hela
Publicerad text <itemDescription>
 • I gammal svensk folktro var korsvägar speciellt kraftfulla platser där framtiden ibland visade sig. Vår tids största fråga är följderna av ett förändrat klimat. Förmodligen befinner vi oss vid ett vä... Visa hela
Utställningstext, Korsvägar <itemDescription>
 • Korsvägar är knutpunkter och kontaktzoner – platser där vi kompromissar, bildar koalitioner eller hamnar i konflikt.
  Här utforskar vi samlingarna utifrån olika perspektiv på korsvägar. Tidsepoker och...

  Visa hela
Utställningstext, Korsvägar, eng <itemDescription>
 • Crossroads are intersections and contact zones – places where we compromise, build coalitions or wind up in conflict.
  Here we explore the collections from various perspectives on crossroads: worldvie...

  Visa hela
Event <context>
 • Producerades av Malm, Lina.
 • Tillverkades 2017-04-08 - i Världskulturmuseet, Göteborg.
Keywords <itemKeyWord>
 • basutställning
Titel, engelska<itemName>
Crossroads
Utställningsnamn<itemName>
Korsvägar 1 - (plan 4)
Subject <subject>
 • Cultural history
Diarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data