BILDER

Fotokatalog, Katalogsida

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Östasiatiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Sida ur katalog för fotografier, "Presentfotografier" från Johan Gunnar Andersson, F.0001-1999, 20000-.
Typ av dokument<itemName>
Fotokatalog
Katalogsida
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data