BY KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1791 - 1795
Place <presPlaceLabel> Län: Dalarna, Kommun: Avesta, Landskap: Dalarna, Socken: By , Stift: Västerås stift, Församling: By församling
Title <itemTitle> BY KYRKA
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Vapenhus - Väster, Torn - Väster, Kor - Polygonalt, Sakristia - Öster, Sakristia - Öster, Kor - Öster, Kor - Fullbrett, Kor - Öster, Kor - Polygonalt, Torn - Väster
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkorummet har tunnvalv över långhuset, vilket avslutas som ett halvt kupolvalv över koret. Valvet är utfört av bräder och var ursprungligen endast vitmålat. För att förstärka den klassicistiska utsm... Visa hela
Takform <itemDescription>
 • Mansardtak - Valmat, Sadeltak - Valmat
Historik <itemDescription>
 • Bygden kring By kyrka koloniserades tidigt, vilket styrks av talrika fynd och lämningar från stenåldern. Länge utgjorde åsen en viktig förbindelse mellan Mälardalen och Dalarna. Kring åsen och sjösyst... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: By församling, By, Avesta, Dalarna, Dalarna.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1791-01-01 - 1795-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1793-01-01 - 1793-12-31 av Erik Sjöström.
 • Nybyggnad - Sakristia 1793-01-01 - 1793-12-31 av Erik Sjöström.
 • Nybyggnad - Torn 1793-01-01 - 1793-12-31 av Erik Sjöström.
 • Nybyggnad - Korparti 1793-01-01 - 1793-12-31 av Erik Sjöström.
 • Ändring 1859-01-01 - 1960-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Slät, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt - Koppar
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk - Natursten
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Plantyp-Enskeppig
Kyrka
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • AVESTA BY PROSTGÅRD 2:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data