Tillbaka till sökresultatet

Klockstapel

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1686 - 1686
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland, Kommun: Tidaholm, Landskap: Västergötland, Socken: Velinga , Stift: Skara stift, Församling: Hökensås församling
Takform <itemDescription>
Historik <itemDescription>
 • Klockstapeln uppfördes 1686 av byggmästare Måns Björnsson i Assaryd och ersatte då en äldre. 1773 försågs den med nytt tak och omspånades. 1795 omspånades den igen. Omkring 1860 gjordes omfattande rep... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • KLOCKSTAPEL - Den öppna klockstapeln har tre infodrade hjärtstolpar och åtta strävor klädda med kluven spån. Dessa vilar på en kallmurad sockel. Mellan strävor och stolpar löper syllar klädda som strä... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Hökensås församling, Velinga, Tidaholm, Västergötland, Västra Götaland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1686-01-01 - 1686-12-31 av Måns Björnsson.
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1748-01-01 - 1748-12-31 av Johan Daglieb.
 • Ändring - ombyggnad, exteriör 1773-01-01 - 1773-12-31 .
 • Underhåll - exteriör 1795-01-01 - 1795-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1862-01-01 - 1862-12-31 av C. A. Norling, Jönköping.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Trä - Spån
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Trä - Spån, kluvet
Stomme<itemMaterial>
Trä - Stolpverk
Color <itemColor>
 • Röd - slamfärg
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Öppen
Klockstapel
Dagens användning<itemName>
Öppen
Klockstapel
Nuvarande kategorier<itemName>
Klockstapel
Öppen
Classifikation <itemClassName>
 • Klockstapel
 • Öppen
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • TIDAHOLM VELINGA 20:1 - husnr 9004
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data