BILDER

SL0063 Ben, revben med runor

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Lundberg, Bengt A
Copyright: <presImageCopyright> Lundberg, Bengt A
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2000-01-25 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Stockholm; Kommun: Sigtuna; Landskap: Uppland; Socken: Sigtuna
Title <itemTitle> SL0063 Ben, revben med runor
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Kamera: Nikon F4. Studiotagning.
    Fyndnr 48336. Se Nytt om runer 2000, s. 21f.

Beskrivning <itemDescription>
  • Inskriften lyder: .. lät Tavast rista runorna.
    Fotosyfte: Bildarkivet

Event <context>
  • Tillkomst 2000-01-25 i SL0063 Ben, revben med runor, Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm, Sverige av Lundberg, Bengt A.
  • Arkiverad 2020-12-17 .
Titel<itemName>
SL0063 Ben, revben med runor
Class <itemClassName>
  • Fotografi
Identifierare <itemNumber>
  • KMB_16000300028499_f9915811
Kulturmiljöbild objekt-id <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data