Nixon, F. A.

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Place <presPlaceLabel> Kina, Jinan, Peking, Shandong
Title <itemTitle> Postkommissionär
Beskrivning <itemDescription>
  • F. A. Nixon, född ?, död ?, postkommissionär i Kina. Son till John Alexander Nixon (1874-1951). F.A. Nixon var postkommissionär i Peking i början av 1930-talet och sedan i Jinan (tidigare Tsinan), Shandong (tidigare Shantung) från 1932. Han var även samlare av konst och antikviteter.
Referens, källa <itemDescription>
  • Hayes, James (1985) The Nixon Scroll. Journal of the Hong Kong Branch of the Royal Asiatic Society Vol. 25, pp. 217-222
Event <context>
  • Verkade i Jinan, Kina.
Visat namn<itemName>
Nixon, F. A.
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data