Bildristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Sanda
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman-Nydolf, Gunilla. 2010. Kabelschakt i Sanda. RAÄ 91:1, 114:1, 89:2, Juves 1:20, Stenhuse 1:23, Stenhuse 1:65, Sanda socken. Arkeologisk förundersökning och antikvarisk kontroll. Gotlands museum. (Raä dnr: 3.4.2-786-2011)
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Bildsten, uppgift om. En av två bildstenar, se nedan, ska ha legat som trappsten vid detta hus.
  Två stycken bildstenar skall ha stått vid en mycket gammal gård vid Stenhuse, Sanda, ägare Mattias Haff...

  Visa hela
Placering <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Sanda, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Bildristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Bildristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
 • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data