BILDER

krok: fiskkrok, Fiskkrok, fish-hook

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Schwetz, Ferenc
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Oceanien, Tahiti
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Fiskkrok av pärlemor, ben och bambufibrer.
Inventarienummer <itemDescription>
Original: insamlat av <itemDescription>
 • Inköpt genom herr W.A:son Grebst.
Original: lokal <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Original: stam <itemDescription>
Utställning / tidigare <itemDescription>
Utställning, del av / tidigare <itemDescription>
 • DX Act 3 - Memory Wall
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Grebst i Syd- och Centralamerika (1906)
Event <context>
 • Ursprung i Tahiti, Oceanien.
 • Förvärvad av Grebst, William A:son.
 • Brukad av Polynesier.
 • Förvärvad 1906 .
Materialkategori<itemMaterial>
komposit
Keywords <itemKeyWord>
 • Polynesian people
 • Polynesians
 • Pacific Islander
 • Pacific Islanders
 • Pasifikas
 • Tahiti
 • William "Willy" Andersson Grebst
 • William A:son Grebst
 • redskap och utrustning
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 12 cm.
Sakord, engelska<itemName>
fish-hook
Sakord<itemName>
krok: fiskkrok
Fiskkrok
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Alternativ identitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data