DX Act 3 - Memory Wall

Utställningsdel

link to gallery
Type of object <itemType> Display
Utställning, del av<itemName>
DX Act 3 - Memory Wall
Subject <subject>
  • Cultural history
Diarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data