VÄSTERFÄRNEBO KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1300
Place <presPlaceLabel> Län: Västmanland, Kommun: Sala, Landskap: Västmanland, Socken: Västerfärnebo , Stift: Västerås stift, Församling: Västerfärnebo-Fläckebo församling
Title <itemTitle> VÄSTERFÄRNEBO KYRKA
Historik <itemDescription>
 • null, Då kyrkan byggdes omkring 1300 var den rektangulär. Om sakristia och vapenhus fanns är oklart. Kyrkorummet var först täckt med ett tunnvalv av trä och i golven låg sannolikt tegel. Under senare hälften av 1400-talet ersattes tunnvalvet med tre tegelmurade stjärnvalv. Möjligen tillbyggdes sakristia och vapenhus samtidigt.

  Vid första nedtecknade visitationen 1622 tycks kyrkorummet ännu ha sak...

  Visa hela
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak - Valmat, Sadeltak - Valmat
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkorummet är täckt med medeltida stjärnvalv över koret, korsmitten och västra skeppet, medan korsarmarna täcks med kryssvalv från 1767-70. Valvens och väggarnas putsytor är slätputsade och har seda... Visa hela
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Fullbrett, Kor - Öster, Kor, Sakristia, Sakristia - Norr, Torn - Centraltorn, Torn - Centraltorn, Kor - Rakt
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Västerfärnebo kyrka är en korskyrka med centraltorn, åstadkommen vid stor utbyggnad 1767-70. I västra skeppet och koret ingår medeltida murverk av natursten, medan murverken i övrigt till större delen... Visa hela
Event <context>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades i Församling: Västerfärnebo-Fläckebo församling, Västerfärnebo, Sala, Västmanland, Västmanland.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1300-01-01 - .
 • Ändring 1465-01-01 - 2002-12-31 av Byggnads AB, Egon Nordvall.
 • Nybyggnad - Korsarm/ar 1759-01-01 - 1770-12-31 av Johan Walmstedt.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1767-01-01 - 1770-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts, Puts - Sprit, Puts, Puts - Slät
Stomme<itemMaterial>
Murverk, Murverk - Tegel, Murverk - Natursten
Color <itemColor>
 • Gul, Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Korsplan, grekisk
Plantyp-Korsplan
Plantyp-Centralkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Centralkyrka
 • Plantyp-Korsplan
 • Plantyp-Korsplan, grekisk
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • SALA FÄRNEBO KLOCKARGÅRD 2:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data