Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Kronoberg, Ljungby, Småland, Ryssby
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Sm 41
Terräng <itemDescription>
  • Stenen ligger f n i tornet på Ryssby kyrka i ett rum innanför (bakom) orgeln.
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runstensfragment, gråsten, ca 0,85 x 0,4 m stort och 0,15 m tjockt. Runhöjd: 18-19 cm. De mörkare partierna är avslagna delar på själva ytan. Den ljusare skuggningen utmärker de avslagna sidokanterna.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Kinander, R, 1935, Smålands runinskrifter, Sm 41, s. 128 ff.
Event <context>
  • Belägen i Ryssby, Ljungby, Småland, Kronoberg.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data