Folk i rörelse, 1800-talets Göteborg, utställning

Utställning

link to gallery
Type of object <itemType> Utställning
Date <presTimeLabel> 2005
Place <presPlaceLabel> Göteborgs Stadsmuseum
Beskrivning <itemDescription>
  • basutställning placerad i Ostindiska huset, västra flygeln, vån 3
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
Sakord <itemDescription>
Typ av utställning <itemDescription>
Event <context>
  • Producerades av Göteborgs Stadsmuseum, Söderpalm, Kristina.
  • Tillverkades 2005 - i Göteborgs Stadsmuseum.
Titel / verkets<itemName>
Folk i rörelse
1800-talets Göteborg
Sakord<itemName>
utställning
Subject <subject>
  • Cultural history
Titel / utställningen <itemNumber>
  • Folk i rörelse : 1800-talets Göteborg, 2005
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data