U Fv1969;304B, Uppsala, kv. S:t Per

Objekt

link to gallery
From: <presObjectTimeFrom> 725 e.kr
To: <presObjectTimeTo> 1100 e.kr
Type of object <itemType> Object
Ursprunglig plats <itemDescription>
Placering <itemDescription>
 • Upplandsmuseet (UM21050)
Ornamental <itemDescription>
 • Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.
Materialbeskrivning <itemDescription>
Anteckningar <itemDescription>
 • Hittades vid undersökning av S:t Pers kyrkoruin 1966.
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
Event <context>
 • Hittad i Uppsala, kv. S:t Per, Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala, Sweden.
 • Skapad 725 e.kr - 1100 e.kr .
Material<itemMaterial>
röd sandsten
sandsten
sten
Keyword <itemKeyWord>
 • fragment
 • runinskrift
 • runor
 • runristning
 • runsten
 • sten
Plats<itemName>
Uppsala, kv. S:t Per
Signum2 <itemNumber>
Signum1 <itemNumber>
Signum <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Uppsala universitet
Link to source <url>

Teknisk data