BILDER

Runsten

Object

link to gallery
By: <presImageByline>Szyszkiewicz, Anja
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
 • Två fragment av runsten, röd sandsten, det ena med runinskription. Fragmenten har inte passning sinsemellan. Det större fragmentet har två varandra korsande runband samt rester av ett par smalare ornamentala slingor. Linjerna är breda men grunda, ristningen oskickligt utförd. I det ena runbandet finns två runor som förlorat sina nedersta delar, th.
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
 • Fyndomständighet: arkeologisk undersökning 1965 i kvarteret S:t Per, Uppsala, "utmed väggen vid understa grundstenarna i hörnet i långhuset vid triumfbågens bas. Norra basen. +7,75(ca)". Det kan inte ... Visa hela
Event <context>
 • Accession 1965-01-01 i Uppsala Dragarbrunn S:t Per, Uppsala, Uppland, Uppsala, Sverige.
Material<itemMaterial>
Sten: Sandsten
Keyword <itemKeyWord>
 • Arkeologi
 • Skrift
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 28.5 cm. Fragment A
 • Bredd: 11.7 cm. Fragment A
 • Tjocklek: 4.1 cm. Fragment A, största tjocklek
 • Tjocklek: 2.9 cm. Fragment A, minsta tjocklek
 • Längd: 18.5 cm. Fragment B
 • Bredd: 11.0 cm. Fragment B
 • Tjocklek: 3.5 cm. Fragment B, största tjocklek
 • Tjocklek: 3.2 cm. Fragment B, minsta tjocklek
sakord<itemName>
Runsten
Subject <subject>
 • Cultural history
Class <itemClassName>
 • Arkeologi (OU 172)
 • Hjälpmedel för minnet (OU 211)
 • Skrift (OU 212)
 • Stenhuggeri (OU 324)
Collection <collection>
 • Upplandsmuseets samlingar
preciserat sakord <itemSpecification>
Identifikationsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Upplandsmuseet
Link to source <url>

Teknisk data