HÄRADS KLOCKSTAPEL

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1685 - 1685
Place <presPlaceLabel> Län: Södermanland, Kommun: Strängnäs, Landskap: Södermanland, Socken: Härad , Stift: Strängnäs stift, Församling: Vårfruberga-Härads församling
Title <itemTitle> HÄRADS KLOCKSTAPEL
Takform <itemDescription>
Event <context>
  • Producerades i Församling: Vårfruberga-Härads församling, Härad, Strängnäs, Södermanland, Södermanland.
  • Nybyggnad 1685-01-01 - 1685-12-31 av Anders Olofsson ..
  • Underhåll 2001-01-01 - 2001-12-31 av AQ Arkitekter.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Trä - Träpanel, locklistpanel
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Trä - Spån
Stomme<itemMaterial>
Trä
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Klockstapel
Nuvarande kategorier<itemName>
Klockstapel
Classifikation <itemClassName>
  • Klockstapel
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
  • STRÄNGNÄS HÄRADS KYRKBY 2:19 - husnr 2
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data