spjut

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Oceanien, Papua Nya Guinea, St Matthiasöarna, Bismarckarkipelagen
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Land, engelska <itemDescription>
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Original: lokal <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Inventarienummer <itemDescription>
Original: insamlat av <itemDescription>
 • Gåva av Konsul R. Wahlen
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Event <context>
 • Skänkt av Wahlen, Heinrich Rudolph.
 • Ursprung i Bismarckarkipelagen, Papua Nya Guinea, Oceanien.
Keywords <itemKeyWord>
 • Bismarckarkipelagen
 • H. R. Wahlen
 • St Matthiasöarna
 • etnografi
 • fjärrstridsvapen
 • vapen
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 271 cm.
Sakord<itemName>
spjut
Subject <subject>
 • Cultural history
Alternativ identitet <itemNumber>
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data