BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. ~R4 (Det icke tillämpliga strykes) Gen. n:o 1799 Saml. 1094 Dep. n:o Föremål:fjol av växtfibrer , mörkröd. GåVa. Insaml. av: P:Möller År: 1.8.8.7.. Lokal:. Öfre Kongo x Afrika. e•Le.s..~eari• Stam: Nr`46.e- Utställt: Magasin:C.5' ini Depon.: Byte till: hi- /V. X4 /-/ R v Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché .„ Publ • [ocr]
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091222/File_01976 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data