BILDER

snara

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Afrika, Egypten, Sudan
Beskrivning <itemDescription>
  • Antilopsnara. Nubien.
Inventarienummer <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Event <context>
  • Ursprung i Egypten, Sudan, Afrika.
  • Förvärvad 1909 av Umlauff, J. F. G..
Keyword <itemKeyWord>
  • J.F.G. Umlauff
  • JFG Umlauff
  • Museum Umlauff
Sakord<itemName>
snara
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data