BILDER

Litslena kyrka

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Okänd
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Uppsala; Kommun: Enköping; Landskap: Uppland; Socken: Litslena
Title <itemTitle> Litslena kyrka
Beskrivning <itemDescription>
  • Altarskåp, 1400-talet. Detalj av corpus.
Event <context>
  • Tillkomst i Litslena kyrka, Litslena, Enköping, Uppland, Uppsala, Sverige av Okänd.
  • Arkiverad 2021-04-17 .
Titel<itemName>
Litslena kyrka
Classifikation <itemClassName>
  • Fotografi
Kulturmiljöbild objekt-id <itemNumber>
Identifierare <itemNumber>
  • KMB_16000200124018_3716-070.TIF
Arkiv referenskod <itemNumber>
  • K 1 C: 706 Litslena Gr 1-12 (Utom 3)
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data